INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

 • Crnogorski
 • English
 • Русский

TEKASIL Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrbljava za zaptivanje neopterećenih fuga.

TEKASIL Univerzal

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrbljava za zaptivanje neopterećenih fuga.

TEKASIL Acetat Profi

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrebljava za zaptivanje stakla, aluminijuma i keramike.

TEKASIL Sanitar Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, jednokomponentna, silikonska masa na acetatnoj osnovi, pogodna za zaptivanje stakla, keramike i aluminijuma u vlažnim prostorima.

TEKASIL 300 °C Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajno elastična silikonska jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, namjenjena za zaptivanje fuga koje su izložene višim temperaturama.

TEKASIL Neutral

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, nevtralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje dodira različitih materiala.

TEKASIL Firestop

Proizvođač: 
TKK
 • Neutralna jednokomponentna silikonska zaptivna masa odgovarajuća za zaptivanje fuga gde se u slučaju požara sprečava širenje vatre, dima, otrovnih gasova i vode.

TEKASIL WS

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, jednokomponentna silikonska zaptivna masa za zaptivanje, lijepljenje i zastakljivanje.
 • Tekasil WS se koristi i za zaptivanje fuga na fasadama.

TEKASIL Solar

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje i lijepljenje solarnih kolektora i fotovoltnih ćelija.

TEKASIL Za krovopokrivače

Proizvođač: 
TKK
 • Trajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

TEKASIL Neutral Profi

Proizvođač: 
TKK
 • Tajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

TEKASIL Alkoksi neutral

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske ili PVC okvire.

TEKASIL Sanitar neutral

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje fuga raznovrsnih materijala u vlažnim prostorima.

TEKASIL 300 °C neutral

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje fuga, koje su izložene dejstvu povišenih temperatura.

TEKADOM Akrilna zaptivna masa

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije, koja služi za zaptivanje poroznih materijala u unutrašnjim prostorima.
 • Prenosi dilataciju do 10%

TEKADOM Akril grubi

Proizvođač: 
TKK
 • Plastoelastična jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije.
 • Koristi se za popunjavanje pukotina u zidu kako za unutrašnje tako i za spoljašnje aplikacije.

TEKADOM Akril firestop

Proizvođač: 
TKK
 • Koristi se za zaptivanje fuga gde se u slučaju požara sprečava širenje vatre, dima, otrovnih gasova i vode.

TEKADOM 1200°C

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna vatrootporna zaptivna masa na bazi anorganskih silikata.
 • Upotrebljava se za brze popravke kamina, peći, dimnjaka, vatrootporne cigle.

TEKADOM PROFI Akrilna zaptivna masa

Proizvođač: 
TKK
 • Zapivna masa na osnovi akrilne disperzije koja se upotrebljava za zaptivanje poroznih materijala.
 • Prenosi dilatacije do 15%

TEKADOM Za parket

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije za zapunjavanje i zaptivanje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala.

TEKADOM Hidroizolaciona masa

Proizvođač: 
TKK
 • Elastična masa na osnovi sintetičkog kaučuka sa posebnim rastvaračem.
 • Za popravku raznih procurivanja, zapunjavanje pukotina i zaptivanja. 

TEKADOM Hidroizolacioni prijemaz

Proizvođač: 
TKK
 • Tekuća elastoplastična masa za popravku procurivanja, zapunjivanja pukotina i kao zaštitno sredstvo.

TEKADOM Aquakit

Proizvođač: 
TKK
 • Kruta mješavina epoksida i odgovarajuće zaptivne mase koja se upotrebljava za popravku procurivanja i kod vlažnih podloga.

TEKADOM Bitumen

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna masa za zaptivanje sa topiteljima na bazi bitumena.
 • Upotrebljava se za lijepljenje i zaptivanje na krovovima.

TEKAFLEX PU 15 za građevinarstvo

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za zaptivanje dilatacionih fuga u građevinarstvu.

TEKAFLEX PU 2K

Proizvođač: 
TKK
 • Elastična dvokomponentna poliuretanska masa za zaptivanje za izradu termoizolacijskog stakla.

TEKAFLEX PU 40 za građevinarstvo

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za zaptivanje dilatacionih fuga u građevinarstvu i za lijepljenje građevinskih i metalnih materijala.

TEKAFLEX MS 15 za građevinarstvo

Proizvođač: 
TKK
 • Zaptivna masa na osovi hibridnoga MS polimera koji je elastičan i upotrebljava se za zaptivanje dilatacionih fuga u građevinarstvu.

TEKAFLEX MS 40 za metale

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna zaptivna masa i ljepak na osnovi hibridnog polimera za zaptivanje i lijepljenje većine građevinskih, metalnih i plastičnih materijala.

TEKAFLEX MS marine deck caulking

Proizvođač: 
TKK
 • Jednokomponentna masa za zaptivanje bazirana na MS polimeru, koja ima dobru adheziju na većinu materijala.

Pages