INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

  • Crnogorski
  • English
  • Русский

Fert gredice

Izradjujemo fert gredice sa pratećim atestima.

  • Fert gredice se koriste za izradu lako montažnih tavanica -međuspratnih konstrukcija.
  • Fert gredice su noseći elementi tako da moraju zadovoljiti određene statičke uslove.
  • Pored osnovne armature (rešetkasti nosač 2ø7) kod većih raspona ugrađuje se dodatna armatura ra 400/500. Armatura je proračunata za stalno opterećenje g=4,80 kn/m2 i korisno opterećenje p=2,0 kn/m2
  • Međuspratne konstrukcije izrađene od fert gredica se primenjuju u stanogradnji gde je isključivo prisutno statičko opterećenje. Ne smeju se primenjivati ako postoji dinamičko opterećenje (razne mašine...), jer može doći i do loma konstrukcije.
  • U zavisnosti od zahtjeva kupaca dužina gredica se izrađuje od 1 do 6.40 m.