INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

 • Crnogorski
 • English
 • Русский

Oplate standard

Proizvođač: LIP - Bled

 • Debljina: 21 mm, 27 mm
 • Dužina: 1-3 m

Crna blažujka

 • Dimenzije: 2440x1220 mm 

Distanceri za žutu oplatu

 • Dužina: 10-50 cm

Armaturna mreža

Proizvođač:
ArcelorMittal (Željezara Zenica),
ARMAKO - Prnjavor, KEŠ - Mostar

 • Dimenzije:
  Q131/6 5x5, Q188/6 6x6, Q257 7x7,
  Q335/6 8x8, R 131/6 5x4.2, R 425/6 9x5,
  R 524/6 10x5

Glatko betonsko željezo

Proizvođač:
ArcelorMittal (Željezara Zenica),
ARMAKO - Prnjavor, KEŠ - Mostar
 

 • Dimenzije: Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Rebrasto betonsko željezo

Proizvođač:
ArcelorMittal (Željezara Zenica),
ARMAKO - Prnjavor, KEŠ - Mostar

 • Dimenzije: Ø12, Ø14, Ø16, Ø19, Ø22

Fert gredice

Izradjujemo fert gredice sa pratećim atestima.

 • Fert gredice se koriste za izradu lako montažnih tavanica -međuspratnih konstrukcija.
 • Fert gredice su noseći elementi tako da moraju zadovoljiti određene statičke uslove.
 • Pored osnovne armature (rešetkasti nosač 2ø7) kod većih raspona ugrađuje se dodatna armatura ra 400/500. Armatura je proračunata za stalno opterećenje g=4,80 kn/m2 i korisno opterećenje p=2,0 kn/m2
 • Međuspratne konstrukcije izrađene od fert gredica se primenjuju u stanogradnji gde je isključivo prisutno statičko opterećenje. Ne smeju se primenjivati ako postoji dinamičko opterećenje (razne mašine...), jer može doći i do loma konstrukcije.
 • U zavisnosti od zahtjeva kupaca dužina gredica se izrađuje od 1 do 6.40 m.

Veznici za oplatu

 • Dužina: 50 cm, 100 cm, 150 cm

Daske 24 mm

Dimenzije:

 • 24 mm x 3 m
 • 24 mm x 4 m
 • 24 mm x 5 m
 • 24 mm x 6 m

YTONG Termoblok PLUS za spoljni zid

Proizvođač: YTONG

 • Debljine: 30 i 37,5 cm
 • Novi proizvodi po novoj recepturi sa unapređenim termoizolacionim karakteristikama za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih zidova.

 

YTONG Termoblok za spoljni zid

Proizvođač: YTONG

 • Debljina: 25 cm
 • Za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova.

Daske 48 mm

Dimenzije:

 • 48 mm x 4 m
 • 48 mm x 5 m
 • 48 mm x 6 m

YTONG Termoblok za spoljni zid povećane čvrstoće

Proizvođač: YTONG

 • Debljine: 25, 30 i 37,5 cm
 • Izrađuje se po posebnoj narudžbini za zid veće nosivosti u nižim etažama.

Grede

Dimenzije:

 • 12x12 cm
 • 10x12 cm
 • 10x10 cm
 • 10x8 cm

YTONG Pregradni blok

Proizvođač: YTONG

 • Debljine: 10, 12, 15 i 20 cm
 • Za gradnju unutrašnjih nenosećih pregradnih zidova.

Letve

Dimenzije:

 • 5 mm x 3 m
 • 5 mm x 4 m
 • 5 mm x 5 m
 • 5 mm x 8 m
   

Fert kanalica

Proizvođač: UNIVERZUM-KUBRŠNICA Aranđelovac

 • dimenzije: 245x115x40 mm
 • masa: 1,15 kg/kom
 • utrošak: 4 kom/m

Fert ispuna

Proizvođač: UNIVERZUM-KUBRŠNICA Aranđelovac

 • dimenzije: 250x180x140 mm
 • masa: 5,4 kg/kom
 • utrošak: 10 kom/m²

Fasadna opeka

Proizvođač: UNIVERZUM-KUBRŠNICA Aranđelovac

 • dimenzije: 250x120x65mm
 • masa: 2,1 kg/kom
 • utrošak (12 cm): 52 kom/m²

TB-20

Proizvođač: NEXE

 • dimenzije: 380x200x238mm
 • masa: 14,2 kg/kom
 • utrošak (20 cm): 10,7 kom/m²

TB-25

Proizvođač: NEXE

 • dimenzije: 380x250x238mm
 • masa: 17,7 kg/kom
 • utrošak (25 cm): 10,7 kom/m²

Klimabloc 25

Proizvođač: Zorka opeka

 • dimenzije: 250x380x238 mm
 • masa: 15,8 kg/kom

Fasadna opeka bijela

Proizvođač: Zorka opeka

 • dimenzije: 250x120x65 mm
 • masa: 2 - 2,2 kg/kom

Klinovi za oplatu

Žabica za šalovanje

Plastični distanceri

Trakasti PVC distancer H25

Stezač za oplatu

Cement Optimo CEMII/B-M(S-LL) 32,5 N

Proizvođač: Dalmacija cement - Hrvatska

Preporuke za primjenu:

 • zidarski radovi
 • završni građevinski radovi
 • betonski radovi

Cement Strukto CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N

Proizvođač: Dalmacija cement - Hrvatska

Preporuke za primjenu:

 • betonske konstrukcije
 • armiranobetonske konstrukcije
 • zahtjevni betoni

Pages