INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

  • Crnogorski
  • English
  • Русский

Strateška pravci i korporativni ciljevi su kritični izazovi koji pogađaju ključne elemente organizacije kao što su misija organizacije, usluge koje se pružaju, finansiranje organizacije ili samo upravljanje organizacijom. Strateški pravci obično dolaze iz jakih strana koje bi trebale biti izgrađene, slabosti koje bi ojačale, mogućnosti koje bi bile preuzete, i opasnosti koje bi trebali izbjeći.

Strateški pravac razvoja DOO „Cerovo” je opstanak preduzeća u prostoru i vremenu, u sve turbulentnijoj okolini , uz zadovoljavanje kupaca u odnosu na kvalitet , cijenu i rok isporuke. Usmeravanje raspolozivih resursa kompanije na potrošače , postao je imperativ za sve učesnike u uslužnom biznisu.

Ciljevi razvoja su dugoročni ciljevi preduzeća. U želji da izađemo u susret potrebama kupca i prilagodimo se novim zahtjevima tržišta, D.O.O. „Cerovo” je proširilo svoju ponudu.

Naš strateški, dugoročni cilj je razvoj „One-stop-shop” sistema kako bi omogućili nabavku svih vrsta građevinskog
materijala, alata, mašina i opreme za sve vrste radova na jednom mjestu. Time bi pojednostavili sistem kupovine, smanjili ukupne troškove i vrijeme nabavke. Što je najvažnije, ovo dugoročno znači i bolji kvalitet usluga za klijente uz obezbjeđivanje zaokruženog logističkog servisa.
Svi podciljevi firme „Cerovo” su podređeni i usklađeni sa ovim strateškim ciljem.

Jedan od podciljeva našeg preduzeća je i dinamičan investicioni ciklus u nove proizvode i tehnologije kao i proširenje proizvodnog programa I prodajnih kapaciteta, čime ćemo povećati konkurentnost preduzeća.


Izgradnjom novog, savremenog poslovnog centra u Baru, gotovo jedinog te vrste u našoj regiji, ostvaren je glavi cilj našeg srednjeročnog plana. 

Podciljevi su i izgradnja novih robno – transpotnih centara u:

  • Ulcinju
  • Podgorici i
  • Budvi

Strateški model, odnosno strateški položaj DOO “Cerovo” se sastoji iz:

  • Ostvarivanja ciljeva
  • Sklad unutar organizacije, kao i sklad između organizacije, njenih dugoročnih ciljeva i njene okoline
  • Veća produktivnost uz manje troškove u odnosu na konkurenciju
  • Stalno praćenje unaprijed definisanih pokazatelja uspjeha

Poslovni istraživači, računovođe, menadžeri i poslovođe unutar organizacije su uključeni u prikupljanje podataka što nam omogućuje izgradnju kvalitetnog sistema za upravljanje informacijama.