INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

 • Crnogorski
 • English
 • Русский

Za nas je marketing proces razvoja proizvoda, prodaje, komunikacije, promocije i distribucije koja odgovara na potrebe i želje kupaca (tržišta), pa je cilj našeg marketing - koncepta uzajamna satisfakcija između nas i naših kupaca.

Zato je za nas marketing više od reklamiranja, jer nam daje odgovor na pitanje - Kako možemo ići dalje sa proizvodom ili uslugom od stepena kreiranja ideje, prema proizvodnji, do mjesta prodaje, i na kraju do kupca.

Sva četiri elementa marketing miksa su podjednako važni, kao i njihova međusobna kombinacija. Samo niska cijena, dobar proizvod ili odlična reklama neće dati tako dobre efekte kao u slučaju njihovog kombinovanja.

Osnovni cilj marketing miksa DOO “Cerovo” je da preduzeće njegovim korištenjem utiče na zadovoljenje potreba kupaca , tako da se svi instrumenti integrišu i usmjeravaju ka potrošaču.

Marketing koncept DOO “Cerovo” je prikazan na sljedećoj šemi:

U daljem dijelu prezentovan je 4 P – marketing – mix model DOO “Cerovo.

Proizvodi i usluge (Product)
Mora zadovoljiti zahtjeve korisnika kako god to moglo biti. Izgled, tj pakovanje proizvoda, kao i izgled mjesta gdje “Cerovo” prodaje svoje proizvode je takođe važno..Izgled I raznovrsnost naših proizvoda omugućavaju potrošačima da u našim prostorijama nađu njima odgovarajuci proizvod. Garancija i kvalitet je takođe bitan potrošačima. Vođeni time naši proizvodi su nabavljeni od veoma poznatih dobavljača sa kojima održavamo redovan kontakt. Za svaki proizvod koji se nalazi u asortimanu DOO “Cerovo” postoje određeni atesti, tako da sami proizvođači stoje iza garancije kvaliteta roba.

Distribucija(Place)
Različite organizacije koriste različite pristupe u zadovoljavanju njihovih klijenata.
DOO “Cerovo” je obezbijđeno sa neophodnim zalihama u svakom momentu, koje se nalaze u našim skladištima. Jedno se nalazi u Baru, dok je drugo pozicionirano u Ulcinju, gdje takođe imamo prodajni prostor. Naš transport je uvek spreman i bez ikakvog odlaganja pristupa svakom klijentu, po određenim prioritetima, uz maksimalno moguću primjenu principa FIFS (first in – first serve).

Cijena (Price)
S obzirom na kvalitet proizvoda i usluga koje pruža naše preduzece , cijene su veoma pristupačne. DOO “Cerovo” primjenju princip avansnog plaćanja prema svojim dobavljačima u najvećem broju slučajava. To nam omogućava dodatne rabate (od 3 -10 %), sto naše proizvode pored kvalitativne konkurenntnosti čini i cijenovno konkurentnim. Uvijek smo spremni izaći u susret našim klijentima i shodno tome u preduzecu postoje razne pogodnosti kao sto su:

 • Odloženo plaćanje
 • Popust stalnim klijentima
 • Permanentno tokom čitave godine organizovanje raznih akcija


Promocija (Promotion)
DOO “Cerovo” promociju shvata kao proces komuniciranja s klijentima. Za svrhe marketinga, komunikacijskih proizvoda i usluga koristi se process podsticanja kupaca da sami iskoriste sve povoljnosti ponude. 

Ključni procesi koji sačinjavaju promociju DOO “Cerovo” su:

 • Adekvatno područje u PR-u - stvaranje dodatne vrijednosti za kompaniju kroz ostvarenje poslovnih ciljeva i tako se izgrađuje, promoviše i štiti imidž i reputacija kompanije prema:
  • zaposlenima
  • kupcima
  • medijima
  • partnerima
  • državnim institucijama
 • Kvalitet sadržaja na Web sajtu, njegova postavka, koncepcija i organizacija, predstavljaju osnovu kvalitetnog on-line nastupa
 • Svojim sponzorstvom raznim oranizacijama ostvarujemo trajni i kvalitetni odnos sa već stalnim kupcima i dobavljačima ,a na taj način promocijom pridobijamo nove klijente
 • Takodje veliki znacaj pridajemo katalozima I brošurama gde predstavljamo proizvode i na taj način komuniciramo sa postojećim i novim klijentima
 • Suveniri i ostali propgandni material i(hemijske, sitan gradjevinski alat, rokovnici, kalendari, kape, majce) ili pak neki dodatni detalj uvijek dočekuju naše klijente
 • Aktivni smo na televiziji i lokalnim radio stanicama. U svakoj reklami predstavljamo odredjene proizvode i usluge ističući njihove komparativne prednosti
 • oglašavanje putem bilborda, reklamnih panoa i displeja, praznične čestitke I sl. su još jedni u nizu promotivnih instrumenata, kao savremene medijske komunikacije sa klijentima I građanima koje primjenjujemo