ISTORIJAT

Kompanija CEROVO d.o.o. registrovana je 08.10.1990. godine u Baru i od tada bilježi kontinuiran razvoj.

Osnovna djelatnost kompanije je prodaja kompletnog asortimana građevinskog materijala, alata i opreme za izvođenje grubih, finih i završnih radova. Pored ovoga, klijentima pružamo i usluge izrade fert - gredica sa pratećim atestima, obradu svih vrste željeznih profila, kao i usluge špedicije i transtporta na svim relacijama.

Cilj CEROVO kompanije je da kupcu pruži mogućnost da na jednom mjestu dobije sav potreban građevinski materijal, alate i opremu uz obezbjeđivanje punog logističkog servisa.

Kompanija je izdržala sve izazove koje je tržište, kako lokalno, tako i regionalno diktiralo u proteklom periodu. Balansirajući svoje aktivnosti u periodu snažne konjukture i kreditne ekspanzije na tržištu građevine, s jedne i u periodu ekonomske krize s druge strane, kompanija se konstantno širila na druga tržišta.

U početku radeći kao veleprodaja građevinskog materijala, prvi maloprodajni centar CEROVO otvara se u Baru 1997.godine. Sredinom 2006 godine otvora se građevinski centar u Ulcinju, dok se potreba širenja na tržište Podgorice realizuje početkom 2011. godine.

Konstantan rast, uvođenje novih tehnologija i standarda, pozitivna kretanja na tržištu građevinarstva, kao i veliko povećanje prodajnog asortimana kompanije, nametnula su potrebu daljeg širenja i investicija. Tako se u oktobru 2012. godine otvara novi velelepni centar u Servisnoj zoni Polje u Baru, gdje se danas nalazi i centrala kompanije. Otvaranjem ovog centra kompanija dobija novi vizuelni identitet, drugačiji marketing koncept, kreira veliki broj novih radnih mjesta, a prodajni asortiman raste sa 800 na preko 20 000 artikala.

Trend rasta i širenja se nastavlja, pa u aprilu 2015. godine počinje sa radom prodajni centar u Budvi, a u oktobru iste godine otvara se građevinski centar u Sutomoru.

U aprilu 2016. godine, pod sloganom „Prosječnost nije opcija“ otvara se ekskluzivni salon keramike „Cerstyle“ u Podgorici. Sa ovim maloprodajnim objektom kompanija značajno širi ponudu vrhunskih proizvoda u oblasti keramike, sanitarija, česmi, tuš kabina, sauna, podova i vrata. U septembru 2016. godine otvoren je novi prodajni centar u Ulcinju, kojim je proširena ponuda i u ovom gradu.

Kompanija trenutno zapošljava 130 radnika, u osam poslovnih centara širom Crne Gore uključujući i menadžerski tim koji, efikasno i efektivno, obavlja sve zadatke koje pred njega postavlja sve zahtjevnije tržište.

VIZIJA

Efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem, regionalni lider u prodaji svih vrsta građevinskih materijala i pružanju usluga u građevinskom sektoru.

MISIJA

Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahtjeva kupca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih usluga. Orjentisanost ka kupcima kroz praćenje njihovih zahtjeva, proširivanjem asortimana i stalnim unapređivanjem kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje. Otvorenost ka svim zainteresovanim stranama - kupcima, dobavljačima i zaposlenima. Orjentisanost ka postizanju izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanju pozicije lidera u regionu uz pokretanje novih investicija.

Cerovo zgrada

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Kompanija CEROVO kao dio svoje strategije, odnosno vizije i poslovne filozofije ima društveno odgovorno poslovanje. Zato, mi kao kompanija svake godine određeni dio svog prihoda, odnosno dobiti, preusmjeravamo u društveno odgovorne projekte i filantropske aktivnosti.

Prilikom definisanja godišnjeg marketing budžeta, značajan dio istog se odvaja za društveno odgovorne aktivnosti i pomoć onima kojima je neophodna. Smatramo ovo kao našu obavezu s jedne strane, a sa druge strane to nam daje poslovnu i etičku satisfakciju. Na ovaj način, svi naši kupci i klijenti indirektno učestvuju u društveno odgovornim projektima, što nas posebno raduje i čini ukupnu sliku našeg poslovanja kompletnijom.
Kompanija je značajno pomagala i donirala brojne društveno odgovorne aktivnosti na lokalnom i državnom nivou u oblasti školstva, zdravstva, NVO sektora, sportskih društava, ali i pojedinaca kojima je bila neophodna pomoć.

Kontinuiran razvoj i briga o zaposlenima i zajednici, kompaniji je donijelo više nagrada u domenu društvene odgovornosti, samim tim i percipiranje kompanije kao društveno-odgovorne.

STANDARDI I SERTIFIKATI

Zadovoljstvo naših kupaca i povjerenje koje nam ukazuju je jedno od prioriteta našeg poslovanje.

Iz tog razloga, u naše poslovanje, uveli smo međunarodni standard ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvaliteta koji identifikuje potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih, lokalne i međunarodne zajednice) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primjenu.

Kroz standard OHSAS 18001 konstantno brinemo o bezbjednosti zdravlja zaposlenih i unaprijeđujemo nivoe bezbjednosti naših radnika, jer zaposleni su najvrijedniji resurs naše kompanije.