INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

  • Crnogorski
  • English
  • Русский

«CEROVO» DOO kao privatno preduzeće registrovano je 08.10.1990. godine u Baru i od tada bilježi kontinuiran razvoj.

Osnovna djelatnost firme je prodaja kompletnog asortimana gradjevinskog materijala za izvođenje grubih, finih i završnih radova. Uz ovo, cilj našeg preduzeća  je da kupcu pruži mogućnost da na jednom mjestu dobije sav potreban građevinski materijal, alate i opremu uz obezbijeđivanje punog logističkog servisa.

Preduzeće je, takođe,  na sebe preuzelo obavezu da kupcu obezbjedi vrhunski kvalitet robe i usluge. Danas zapošljavamo 74 radnika, uključujući i menadžerski tim koji efikasno i efektivno obavlja sve zadatke koje pred njega postavlja sve zahtjevnije tržište.

Firma je izdržala sve izazove koje je tržište, kako lokalno, tako i regionalno diktiralo u proteklom periodu. Balansirajući svoje aktivnosti u periodu snažne konjukture i kreditne ekspanzije na građevinarskom tržištu, s jedne i u periodu ekonomske krize i problema u bankarskom sektoru s druge strane, firma danas posluje bez većih problema u servisiranju svojih obaveza, ostvarujući likvidnost i solvetnost, ali i profit, sto ih čini jednom od uspješnijih firmi u našem sektoru kako na lokalnom tako i na regionalnom tržištu.

Međutim, novi zahtjevi koje diktira  tržište, uvođenje novih tehnika i tehnologija, razvoj informacionog društva, snažniji uticaj regionalnih i globalnih kretanja u građevinarstvu i drugim srodnim sektorima, nova pravila i zakoni koji će se morati primjenjivati u procesu približavanja Evropskoj Uniji, nameću potrebu za prilagođavanjem svemu prethodno rečenom. Kao najbolji alat za predviđanje budućih događaja, korišnjenje svih organizacionih i kadrovskih kapaciteta, planiranje razvoja, sveukupno prilagođavanje, ali i diktiranje uslovima na tržistu je uvođenje i implementacija procesa strateškog menadžmenta, kojeg firma trenutno implementira.