Featured Video Play Icon

POMOĆ U OBNOVI ZDRAVSTVENIH OBJEKATA

Uspješno realizovani projekti u vrtićima i školama podstakli su nas da odgovorno nastavimo doprinos lokalnim zajednicama. Ovog puta, zajedno sa svojim partnerima, doprinosimo boljim uslovima u zdravstvenim ustanovima.

Pozivamo sve koji žele, uključujući i ostale društveno odgovorne kompanije, da nam se pridruže, jer zajedno ZAISTA možemo više.
CEROVO- Pokreće život.