Akrilni malteri

Proizvođač: ISOMAT

 

ETICS PLASTER Decor 2mm, bijeli, 25kg

ETICS PLASTER Fine 1,5mm, bijeli, 25kg

MARMOCRYL Fine 1,5mm, bijeli, 25kg

MARMOCRYL Decor 2,0mm, bijeli, 25kg

MARMOCRYL Fine 1,5mm, base D, 25kg

ML PRIMER 7kg i 25kg


Proizvođač: WEBER

 

Weber.tene akrilputz PLUS

Akrilni disperzivni dekorativni malter za dekoraciju i zaštitu fasada, sa dodatkom protiv algi i plesni

Smanjena mogućnost pojave pukotina, bolja pokrivnost i zaštita podloge, izražajnija boja

 

Weber.tene akrilputz

Akrilni završni dekorativni tankoslojni malter.

Izražajnija struktura, svjetlostabilan i vodoodbojan malter, neograničen broj boja

 

Weber.tene akrilputz

Dekorativni disperzivni malter na osnovi akrilnog veziva i prirodno obojenog kamena.

Otporan na sve spoljašnje uticaje, svetlostabilan i vodoodbojan.

Kategorija: