DRACO – temeljna hidroizolacija

DRACO BENT 500
(hidroizolacijska bentonitna membrana) – rola 1,1m × 5m i 2,5m × 10m

 

DRACO WATERSTOP 500
(bubreća traka za brtvljenje od aktivnog natrij-bentonita i butila sa zaštitnom mrežicom i čavlićima za beton) – kutija 10 m, 30 m

 

DRACO BENT 300
(hidroizolacijska bentonitna membrana) – rola 1,1m × 5m i 2,5m × 10m

 

DRACO BENT 110
(pasta od polimeriziranog aktivnog natrij-bentonita) – kanta 5 kg, 25 kg

 

DRACO PLAN 435
(geotekstil PP termoobrađeni 300 g/m2) –  rola 2 m x 100 m

 

DRACO PLAN 425
(geotekstil PP termoobrađeni 200 g/m2) – rola 2 m x 100 m

 

DRACO BENT 100
(granula od aktivnog natrij-bentonita) – vreća 25 kg