Profili

Proizvođači: RIGIPS, INTRAPROFIL

UD30, CD 60 – dužina 3 i 4 m

UW 50, UW 75, UW 100 – dužina 4 m

CW 50, CW75, CW 100 – dužina 2,6m ; 2,75m; 3m; 3,5m; 4m

UA 50, UA 75, UA 100

Kategorija: