INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

 • Crnogorski
 • English
 • Русский

TEKASIL Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrbljava za zaptivanje neopterećenih fuga.

TEKASIL Univerzal

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrbljava za zaptivanje neopterećenih fuga.

TEKASIL Acetat Profi

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, koja se upotrebljava za zaptivanje stakla, aluminijuma i keramike.

TEKASIL Sanitar Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, jednokomponentna, silikonska masa na acetatnoj osnovi, pogodna za zaptivanje stakla, keramike i aluminijuma u vlažnim prostorima.

TEKASIL 300 °C Acetat

Proizvođač: 
TKK
 • Trajno elastična silikonska jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, namjenjena za zaptivanje fuga koje su izložene višim temperaturama.

TEKASIL Neutral

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, nevtralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje dodira različitih materiala.

TEKASIL Firestop

Proizvođač: 
TKK
 • Neutralna jednokomponentna silikonska zaptivna masa odgovarajuća za zaptivanje fuga gde se u slučaju požara sprečava širenje vatre, dima, otrovnih gasova i vode.

TEKASIL WS

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, jednokomponentna silikonska zaptivna masa za zaptivanje, lijepljenje i zastakljivanje.
 • Tekasil WS se koristi i za zaptivanje fuga na fasadama.

TEKASIL Solar

Proizvođač: 
TKK
 • Trajnoelastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za zaptivanje i lijepljenje solarnih kolektora i fotovoltnih ćelija.

TEKASIL Za krovopokrivače

Proizvođač: 
TKK
 • Trajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

Pages