Featured Video Play Icon

TV PRILOG – MEDITERAN CRIJEP TONDACH

Crijep je najbolji krovni pokrivač za Vaš dom.  Izbor vrste crijepa zavisi od klimatske oblasti u kojoj se nalazi kao i od same namjene objekta. Tondach Mediteran crijep je primjenljiv za krovove kuća koje se grade u mediteranskoj ili  kontinentalnoj  klimi.