INFORMACIJE NA:
030 550 500
info@cerovo.com

  • Crnogorski
  • English
  • Русский

Vizija DOO „Cerovo”
Efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem – robno – transportni centar, kao regionalni lider u prodaji svih vrsta građevinskog materijala i pružanju usluga u  građevinskom sektoru.

Misija  DOO „Cerovo”
Dostizanje veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja uz potpuno zadovoljenje zahtjeva kupca asortimanom i vrhunskim kvalitetom svojih usluga. Orjentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahtjeva, proširenjem asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje. Otvorenost za sve zainteresovane strane - kupce, dobavljaće i zaposlene. Dostizanje izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanje pozicije lidera na našem području uz pokrentanje  novih  ivesticija.

Poslovna filozofija DOO „Cerovo“
Profesionalnost i stručnost zaposlenih, efikasnost poslovanja, zadovoljenje zahteva kupaca u pogledu kvaliteta i pružanja usluga.