Featured Video Play Icon

ZA LJEPŠE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Nakon uspješno realizovanih projekata u okviru kojih su renovirani crnogorski vrtići i škole, kompanija Cerovo, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, Ministarstvom zdravlja, i Radio – Televizijom Crne Gore, realizuje još jedan projekat.

Ovog puta u fokusu su zdravstvene ustanove, a prva među njima je krovna institucija u oblasti zdravstva – Kliničko – bolnički centar Crne Gore, odnosno klinika za ortoprediju i traumatologiju.

Na sanaciju je utrošeno oko 15 000 eura, a klinika je dobila novo ruho. Od instalacija preko sanitarija, keramike, stolarije, pa do moleraja, sve je sanirano kako bi taj dio KBC – a izgledao i funkcionisao po uzoru na evropske i svjetske zdravstvene institucije. Tome su posvjedočili i zadovoljni doktori, ali i pacijenti. Uporedo sa tom, vršena je i rekonstrukcija Doma zdravlja u Mojkovcu koja je koštala oko 5 000 €, a tokove sanacija možete pogledati u emisiji.